מארזי חקלאים מושב לימן

כיום אנו נמצאים בימים לא פשוטים

אנחנו עושים מארזים מהתוצרת שלנו ולוקחים מעוד חקלאים באזרונו ולעיתים חקלאים אחרים.

בימים אלו קנייה מתוצרת ישראלית ובפרט מגבול הצפון מאוד חשובה ..אין מוצרים בעמוד זה.