2023-03-22T13:04:53+02:00
משק שוסטרמן
אודות :משק שוסטרמן
הדור הראשון:
בשנת 1957 עם עלייתם ארצה, התיישבו חיים ושרה בלימן. הגיעו כעולים חדשים , ללא שום רקע וידע מקדים על חקלאות . בתחילה הם התעסקו בגידול ירקות ובעבודות דחק ועזרו בהתיישבות המושב כולו . עם ההתאקלמות והשגרה החדשה , משק שוסטרמן בנה רפת שהפכה לימים לרפת בין הגדולות בגליל מערבי .
הדור השני:
בשנות ה-80 יצחק שוסטרמן לאחר שחרורו מצבא הקבע , החל לגדל פרחים  ממגוון סוגים מדונם אחד הרחיבו ל-20 דונם והפך במהרה למגדלים הכי גדולים בענף הפרחים באזור גליל מערבי . באותם השנים התווספו גם מטעי בננות.
הדור השלישי
רן שוסטרמן הבן הבכור במשפחה השתלב בצעירותו בעסקי החקלאות , היה מגדל שושן צחור ליצוא כמו כן, הגדיל את מטעי הבננות ושילב גם גידולים של אבוקדו, מנגו, ליצ'י בשנים האלה עסק גם בגידולי ירקות . עד היום רן עוסק בחקלאות .. מי יודע אם יהיה המשך לדור החקלאים של משפחת שוסטרמן, נאחל במעמד זה, שיקלו על החקלאים ושידרבנו אותם להיות כאלה.